فرزاد فرزین: هیچ پولی حلال تر از پول خواننده ها نیست | فیلم

فرزاد فرزین: هیچ پولی حلال تر از پول خواننده ها نیست | فیلم

فرزاد فرزین: هیچ پولی حلال تر از پول خواننده ها نیست بروید یقه آنهایی که دزدی می کنند را بگیرید ما کار آفرینی داریم میکنیم در کنار اینکه درآمد هم کسب میکنیم پول حرام که درنیاوردیم دزدی که نمیکنیم …

(۴۳)

44
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>