عصبانیت شدید فرزاد فرزین : من آقازاده نیستم | فیلم

عصبانیت شدید فرزاد فرزین : من آقازاده نیستم

عصبانیت شدید فرزاد فرزین : من آقازاده نیستم

من با کسی تعرف ندارم منم مثل مردم کشورمم نه از کسی خط میگیرم به پدرم آقازادس  پدر من کارمند ساده بوده و مادرم هنوزم داره کار میکنه واقعا باید خجالت بکشن.مجازی همینجوری شده دیگه به هرکی دلشون بخواد فحش میدن.

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>