سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی | فیلم

[mono_ir_video id=”916672″ qualities=”360,480,720,1080″]

سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی | فیلم

سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی خطر خیلی مهمی از سرم گذشت تئاتر رشت که رفتیم اون قسمت نور نبود و از ارتفاع تقریبا یک طبقه افتادم دو ساعت اتاق عمل بودم دوتا پین تو پام گذاشتن و سه ماه تو خونه بودم

(56)

57
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>