امیر آقایی :گردونه ی سینما با ستاره ها می چرخه|فیلم

[mono_ir_video id=”914078″ qualities=”360,480,720,1080″]

امیر آقایی :گردونه ی سینما با ستاره ها می چرخه|فیلم

امیر آقایی :گردونه ی سینما با ستاره ها می چرخه.در رابطه با ستاره ها باید بگم نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ستاره ها ضرورت گردونه ی مالی سینما هستند ،مثلا آقای گلزار برای چرخه مالی سینما یک ضرورت هستند.

 

(11)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>