حسن ریوندی : شما تو سرما تیشرت آستین کوتاه نپوش ما قول میدیم متوجه شیم تتو داری | فیلم

حسن ریوندی : شما تو سرما تیشرت آستین کوتاه نپوش ما قول میدیم متوجه شیم تتو داری | فیلم

حسن ریوندی : شما تو سرما تیشرت آستین کوتاه نپوش ما قول میدیم متوجه شیم تتو داری . ما در همین دنیای مجازی یهو چشم و گوش بسته پیروی فرهنگ خارجی میشیم مثل تتو و خالکوبی ، آقا دیگه خال رو هرجایی نکوب .

(۳۸)

39
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>