نرگس کلباسی : گفتم میسازیم ، اینکارو هم کردیم | فیلم

نرگس کلباسی : گفتم میسازیم ، اینکارو هم کردیم | فیلم

نرگس کلباسی : گفتم میسازیم ، اینکارو هم کردیم . دوستان سلام ۱ سال گذشت و ما در این یک سال همون حرفی رو که زدیم عملی کردیم ، از تمام کسانی که در این ۱ سال کنارمون بودن ممنونم .

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>