حسن ریوندی و خداحافظی در حد مرگ | فیلم

حسن ریوندی و خداحافظی در حد مرگ | فیلم

حسن ریوندی و خداحافظی در حد مرگ . خسته شدم از بس این روزها میگن کار خودشونه ، ساعت ۴ شد من باید برم جایی قرار دارم ، خدا نگهدار ، قربونت برم تو نیا اینجوری من معذبم ، فدای محبتت .

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>