نوستالژی چندش آور با حسن ریوندی | فیلم

نوستالژی چندش آور با حسن ریوندی | فیلم

نوستالژی چندش آور با حسن ریوندی . راستی چرا این روزا دیگه هیچکس آدامس جویده شدش رو تو در یخچال نمیچسبونه ، وقتیم که می اومدی بکنیش دو به شک بودی مال خودته یا نه .

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>