مصاحبه با مهرداد مزرعه همان آقای عابر بانک | فیلم

مصاحبه با مهرداد مزرعه همان آقای عابر بانک | فیلم

مصاحبه با مهرداد مزرعه همان آقای عابر بانک . خودم خیلی وقته از دستگاه عابر بانک صدامو نمیشنوم ، برای تنوع کاری صدا هارو عوض کردن یا کلا برداشتن .

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>