سرود پرسپولیس شیث رضایی , مهرداد میناوند و نیما نکیسا | فیلم

سرود پرسپولیس شیث رضایی , مهرداد میناوند و نیما نکیسا | فیلم

سرود پرسپولیس شیث رضایی , مهرداد میناوند و نیما نکیسا . مهرداد میناوند به شیث رضایی پیشنهاد میدهد که با نیما نکیسا و خواننده های پرسپولیسی سرود پرسپولیس را بخوانند

(7)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>