تمجید امیرحسین رستمی از انرژی زیاد سروش صحت در مولن روژ | فیلم

[mono_ir_video id=”616477″ qualities=”360,480,720,1080″]

تمجید امیرحسین رستمی از انرژی زیاد سروش صحت در مولن روژ | فیلم

تمجید امیرحسین رستمی از انرژی زیاد سروش صحت در مولن روژ

امیرحسین رستمی در مولن روژ آپارات : کم نیاوردم جز کنار سروش صحت

در نهمین برنامه مولن روژ خسرو نقیبی با امیرحسین رستمی گفت وگو کرده. او از تجربه سریال هایش کنار کارگردانان مهم سینما گفته. رستمی می گوید همیشه فقط جلوی انرژی سروش صحت کم می آورد. بچه های مولن روژ با سروش صحت هم در همین باره گفت وگو کرده اند. گزارش نمایش تازه رستمی و گپ ما با فرهاد آئیش، حمیدرضا نعیمی و … هم بخش دیگر برنامه است. برنامه ای از خسرو نقیبی/ مجری طرح: آرت تاکس/ پخش انحصاری: آپارات

(0)

1
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>