آنا نعمتی و حضور پر رنگش در کار های خیرخواهانه | فیلم

آنا نعمتی و حضور پر رنگش در کار های خیرخواهانه | فیلم

آنا نعمتی و حضور پر رنگش در کار های خیرخواهانه . نعمتی با انتشار این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت :
آمدن بهار همیشه با رویش شکوفه ها بر تن عریان درختان همراه نیست.
گاه لحظه ها به گونه ای ناب بهاری می شوند و شکوفه های خوشرنگ مهربانی در دل جوان می زند.
امروز من بهاری بود، امروز در نیمه زمستان عطر بهار در لحظه لحظه زندگیم جاری شد و رویش شکوفه های امید را بر شاخه های با طراوت نهال های کوچک دیدم.
امروز با دستان مهربان درهای خانه ای را گشودیم که چلچراغ خردمندی و دانش در آن روشن است، چلچراغی که روشنگر آینده ای پرفروغ و تابناک است.
امروز در این خانه با دستان مهربان نهال هایی سبز کاشتیم که با امید و اشتیاق آبیاری می شوند و من باور دارم… باور دارم فردا روز دیگری است… فردایی که با دستان کوچک این کودکان ساخته خواهد شد…
امروز درهای معجزه به روی آینده ای پر نور گشوده شد و باور دارم از امروز، فردایی شکوهمند انتظارمان را می کشد… فردایی که با دستان کوچک این کودکان بی نظیر ساخته خواهد شد.
باور دارم فردا روز دیگری است… به معجزه یقین دارم…

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>