گلایه و انتقاد امیرحسین رستمی و واکنش به حادثه های اخیر در صفحه اینستاگرام | فیلم

گلایه و انتقاد امیرحسین رستمی در صفحه اینستاگرام | فیلم

گلایه و انتقاد امیرحسین رستمی در صفحه اینستاگرام

میخواستم از به شماره افتادن نفس خوزستان بنویسم ، دیدم قبلا چند بار پست گذاشتم،از خود اینستا دیگه خجالت کشیدم براى تکرار وتکرار و تکرار این مصیبت ،خواستم از درگذشت کاظم افرندنیا بنویسم ، من ندیدم شبکه یک اصلا از افتتاح جشنواره ى امسال فجر حرفى بزنه،اگرم زده من ندیدم 😜این از موقعیت هنر زنده ولى به درگذشت اقاى افرندنیا

نازنین ،چندبار اشاره کرد،یعنى هنرمندا ،مردشون بیشتر قابل کار کردن خبریه ،خواستم از کار بزرگ ترانه جان علیدوستى در تحریم اسکار بنویسم دیدم ما ظاهرا ،تنها ملتى شدیم که دیگه نه خونه ى خدا میتونیم بریم نه خونه ى شیطان،میمونه اقاى جدیدى و توجهشون به معضلات شهرى با فرمول شاخ بز وهمزمان با نیم نگاهى پر از محبت به هنرمندان.گفتم یه عکس بزارم از وضعیت فعلیمون،هم سیل تو سیستان و بلوچستان داره توش،هم خاک تو خوزستان داره توش،هم اتیش تو تهران داره توش متاسفانه.امیدوارم به کسى بر نخوره.

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>