آخرین آمار فروش فیلم های در حال اکران با صدر نشینی سلام بمبئی | فیلم

آخرین آمار فروش فیلم های در حال اکران با صدر نشینی سلام بمبئی | فیلم

آخرین آمار فروش فیلم های در حال اکران با صدر نشینی سلام بمبئی

جدیدترین آمار فروش فیلم هاى در حال اکران . ” سلام بمبئى “: ۱۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ( ۵۷ روز )

” آس و پاس ” : ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ روز )

هفت ماهگى “: ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۲۳ روز)

” لاک قرمز “: ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان ( ۵۷ روز )

” جنجال در عروسى “: ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان ( ۵۷ روز)

” مشکل گیتى “: ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۵ روز )

چهار اصفهانى در بغداد “: ۸۳۰ میلیون تومان (۳۰ روز)

” وارونگى ” ۶۵۰ میلیون تومان (۳۷ روز)

گیتا “: ۴۶۰ میلیون تومان (۳۷ روز)

” خانه اى در خیابان چهل و یکم “: ۴۳۷ میلیون تومان (۱۶ روز)

” ما همه گناهکاریم “: ۲۰۰ میلیون تومان (۳۰ روز)

” شاباش “: ۱۸۵ میلیون تومان (۱۶ روز)

 

طهماسب صلح جو: بعد از سال ها این اتفاق برای من افتاده و به سینمایی برای دیدن فیلم «سلام بمبئی» رفتم و در سالنی لبالب از آدم نشستم و همه با هم به پرده سینما خیره شدیم و فیلم دیدیم.

من به این سینما می گویم. چون بسیاری از فیلم ها را این سالها می بینیم که به تعداد انگشتان دست نمی رسد، این سینما نیست. اما من سینما را مثل تماشای «سلام بمبئی» لبالب از جمعیت می بینیم.

🔻فراستی: فیلم مبتذل، توهین آمیز و ضدسینماست. اینکه ما در شرایطی قرار داریم که مردم مجبورند اینچنین فیلمی بی اصول، ما قبل سینما، کارگردانی، بازیگری و فیلمنامه را می بینند باید به فکر فرو رویم.

من با شادی مردم و فیلم سرگرم کننده ساده و بی ادا اطوار مخالف نیستم.  هم به فیلم فارسی بدهکار است و هم به فیلم هندی!  به بدترین شکل از نیاز عشق، احساس و عاطفه مردم سواستفاده می کند.

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>