قربان محمدپور پشت صحنه جدید سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار را رونمایی کرد | فیلم

قربان محمدپور پشت صحنه جدید سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار را رونمایی کرد | فیلم

قربان محمدپور پشت صحنه جدید سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار را رونمایی کرد . وی پر اینستاگرام خود نوشت :

در شروع هفته نهم اینبار ۴۵ سینمای ایران امروز پنجشنبه هفت بهمن برای سلام بمبئی سانسهای فوق العاده گذاشتند:

استقلال سانس: ٢٢:۴۵
پردیس آزادی: سانس ٢٣:٢٠ و ٢۴:١٠
پردیس ملت: سانس ٢٣:٣٠
سینما کوروش سانس: ٢٣:۴٠
سینما اریکه ایرانیان: سانس٢٣:۴۵
پردیس زندگی: ٢٣:۴۵
ماندانا: ٢٣:۵٩
تیراژه ٢ : ٢٣
سمرقند: سانس ٢٢
جوان: سانس ٢٢:٣٠
پردیس تماشا سانس: ٢٢
شکوفه سانس: ٢٢:١۵
ایران: ٢٢:٣٠
بهمن: ٢٢
فردوسی: ٢٢:٣٠
ساحل اندیشه سانس: ٢٢
ساحل اصفهان سانس: ٢٢:٣٠
هلال اهواز سانس ٢۴
هویزه مشهد ٢٢:٣٠
آفریقا مشهد سانس: ٢٢:٣٠
پیروزی مشهد سانس ٢١:۴٠
سیمرغ مشهد سانس ٢١:۴۵
قدس مشهد سانس: ٢٣
شیراز شیراز ٢١
ونوس قم ٢٢
عصر جدید اراک سانس: ٢١:٣٠
پرشین مهرشهر ٢١:٣٠
ساویز کرج ٢١
پردیس سینمایی گلستان سانس ٢١
جام جم یزد سانس ٢١
فرهنگ پاکدشت سانس ٢١
قدس اصفهان سانس ٢١
دریا آستارا سانس: ٢١
تربیت قم سانس ٢٢:٣٠
سینما تک صفاییه یزد سانس ٢٣
ناجی تبریز سانس: ٢١
٢٩ بهمن تبریز سانس: ٢٢
دریا ماهشهر: ٢٢
بهمن اهواز سانس: ٢٢
جوان برازجان سانس: ٢١
بهمن بوشهر سانس: ٢١:٣٠
فرهنگ سمنان سانس: ٢٢
فرهنگ اراک:

(۲۶)

27
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>