پیش نمایش فیلم Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 | فیلم

پیش نمایش فیلم Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 | فیلم

پیش نمایش فیلم Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 .  داستان قسمت نهم یک سال پس از اتفاقات قسمت هشتم فیلم یعنی آخرین جدای رخ می‌دهد و ادامه‌ی ماجراجویی ری و گروهش را دنبال می‌کند .

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>