اولین تبلیغ تلویزیونی فیلم Dark Phoenix منتشر شد | فیلم

[mono_ir_video id=”1072543″ qualities=”360,480″]

اولین تبلیغ تلویزیونی فیلم Dark Phoenix منتشر شد | فیلم

اولین تبلیغ تلویزیونی فیلم Dark Phoenix منتشر شد . فاکس قرن بیستم و والت دیزنی اولین تبلیغ تلویزیونی رسمی فیلم Dark Phoenix را منتشر کردند که حاوی تصاویر جدیدی از این فیلم است.

(174)

175
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>