حامد بهداد ؛ یک داستان فوق العاده از داده‌های خدا | فیلم

حامد بهداد ؛ یک داستان فوق العاده از داده‌های خدا | فیلم

حامد بهداد ؛ یک داستان فوق العاده از داده‌های خدا هر چه از دوست رسد، نیکوست وقتی به قهرمان افسانه توی عمل جراحی اشتباهی بهش خون آلوده ب ایدز تزریق کردند و مریض میشه طرفداراش از گوشه و کنار دنیا براش پیام میفرستن و یکیشون میپرسه خدا چرا تو رو برای این بیماری دردناک انتخاب کرد و او پاسخ میده توی دنیا پنجاه میلیون کودک تنیس بازی میکنند از اون پونصد هزار تا ۵۰ هزارتا میان تو مسابقات چهار نفر به نیمه نهایی میرسن و دو نفر به فینال میرسه وقتی جام قهرمانی رو بالا سرم میبردم نگفتم خدایا چرا من الانم که مریض شدم نمیگم خدایا چرا من

(۱۱۹)

120
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>