مهناز افشار : سانسور و فیلتر در مملکت ما باعث ایجاد خلاقیت شده | فیلم

[mono_ir_video id=”1037829″ qualities=”360,480,720,1080″]

مهناز افشار : سانسور و فیلتر در مملکت ما باعث ایجاد خلاقیت شده | فیلم

مهناز افشار : سانسور و فیلتر در مملکت ما باعث ایجاد خلاقیت شده مهناز افشار گفت چون ما در ایام جشنواره فیلم های مختلفی رو در ایام کوتاه میبینیم و از این فیلم به اون فیلم و در سالن ها پشت سر هم فیلم میبینیم ناخودآگاه انتظار داریم که فیلم ها شبیه هم باشه یا ریتمش یا موضوعش به هم نزدیک باشه میتونه کمی تاثیر گذار باشه که اینکه چرا فیلم آشفتگی زیاد دیده نشد من عیبش نمیدونم به دلیل نوع ساختش  هست و نوع فیلم.. با بهرام رادان آخرین کار ما با هم پل چوبی بود بعد از شور عشق که ما خیلی جوان بودیم و اون کارها رو خیلی دوست داشتم .. مهناز افشار و بهرام افشار بازیگران آشفتگی هستند

(80)

81
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>