مهناز افشار : امیدوارم دخترم مسیر دیگری غیر از بازیگری را انتخاب نماید | فیلم

[mono_ir_video id=”1028830″ qualities=”360,480,720,1080″]

مهناز افشار : امیدوارم دخترم مسیر دیگری غیر از بازیگری را انتخاب نماید | فیلم

مهناز افشار : امیدوارم دخترم مسیر دیگری غیر از بازیگری را انتخاب نماید قلبا دوست ندارم دخترم با سختیهایی که من کشیدم روبرو شود من از 18 سالگی کار کردم دوست ندارم لیانا بازیگر شود چون دیدم زمانهایی رو و وقتی که مادرم بخاطر قضاوت ها و ناراحتی های من  غصه میخورد حالا من لطف خدا شامل حالم شده و عبور میکنم و باعث ساخته شدنم میشه ولی مادر آدم غصه میخوره اشکت رو هم که نبینه بازم غصه میخوره.. یک مورد به خاطر خودخواهی خودم که نمیخوام غصه اش رو ببینم..  دلم میخواد کشف و شهود لیانا در دنیای دیگری باشه.. لیانا اسم دختر مهناز افشار است

(51)

52
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>