صحبت های کارگردان رد خون در مورد نشون ندادن شخصیت محسن رضایی | فیلم

صحبت های کارگردان رد خون در مورد نشون ندادن شخصیت محسن رضایی | فیلم

صحبت های کارگردان رد خون در مورد نشون ندادن شخصیت محسن رضایی . اختصاصی موج آنلاین _ رضا افتخاریمحمدحسین مهدویان کارگردان فیلم ماجرای نیمروز:رد خون در مورد عدم حضور آقای محسن رضایی توضیح میدهد و میگوید اون واقعه قسمتی از داستان است .

(۳۵)

36
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>