صحبتهای پیمان معادی درمورد نقشش در فیلم متری شیش و نیم | فیلم

صحبتهای پیمان معادی درمورد نقشش در فیلم متری شیش و نیم | فیلم

صحبتهای پیمان معادی درمورد نقشش در فیلم متری شیش و نیم . اختصاصی موج آنلاین _ رضا افتخاری : یک سال و نیم قبل از شروع این فیلم در مورد نقش پیمان معادی صحبت و تحقیق شده بوده .

(۲۷)

28
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>