سعید روستایی و نوید محمدزاده در مورد سختی کار میگویند | فیلم

سعید روستایی و نوید محمدزاده در مورد سختی کار میگویند | فیلم

سعید روستایی و نوید محمدزاده در مورد سختی کار میگویند . اختصاصی موج آنلاین _ رضا افتخاری : تو این فیلم قاچاقچی فردیه که خرس به صورت چنگ ننداخته و قاچاچی میتونه یه فرد کاملا متشخص باشه .

(۳۴)

35
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>