صحبت لیلا حاتمی برای حضورش در فیلم مردی بدون سایه | فیلم

صحبت لیلا حاتمی برای حضورش در فیلم مردی بدون سایه | فیلم

صحبت لیلا حاتمی برای حضورش در فیلم مردی بدون سایه . اختصاصی موج آنلاین _ رضا افتخاریلیلا حاتمی بازیگر فیلم مردی بدون سایه میگوید از داستان فیلم بدم نیامد, اقای رئیسیان اصرار کردند و من بازی کردم,

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>