نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی ناگهان درخت | فیلم

نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی ناگهان درخت | فیلم

نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی ناگهان درخت . به سلیقه یکی از افراد در این نشست بهترین بازی رو خانم عباسی داشته و بدترینش رو پیمان معادی و مهناز افشار .

(۱۷)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>