ساختن فیلم جناب خان | فیلم

ساختن فیلم جناب خان | فیلم

ساختن فیلم جناب خانفیلم سینمایی یا سریال جناب خان باید جالب بشه, شریفی نیا هم چنین پیشنهادی داد, اگر رامبد جوان و محمدرضا شریفی نیا با هم برای این فیلم همکاری کنن, احتمالا فیلم موفقی خواهد بود

(۱۵۴)

155
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>