سلبریتی ها به سوپر استار بودن گلزار حسادت میکنن | فیلم

سلبریتی ها به سوپر استار بودن گلزار حسادت میکنن | فیلم

سلبریتی ها به سوپر استار بودن گلزار حسادت میکنن . رضا گلزار سوپر استار ایران شده ولی خیلیها مخالفند, از نظر پژمان بازغی ایران سوپر استار نداره, سوپر استار ویژگیهای خاص خودش رو داره

(۹۴)

95
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>