افسانه پاکرو : تا حالا عاشق نشدم چون کسی به دلم ننشسته | فیلم

[mono_ir_video id=”1001886″ qualities=”360,480,720,1080″]

افسانه پاکرو : تا حالا عاشق نشدم چون کسی به دلم ننشسته | فیلم

افسانه پاکرو : تا حالا عاشق نشدم چون کسی به دلم ننشسته عاشق نشدم مجری ازش میپرسه اولین باری که عاشق شدی چند سالت بود ؟ راستش تا حالا کسی به دلم ننشسته .. خیلی عجیبه خیلی هم نقش های عاشقانه رو خوب بازی میکنم ولی نشدم فرصت نشده تا حالا یا شایدم فرصت رو بهش ندادم .. همیشه احساس کردم اونجوری که باید باشه نبوده تا حالا وقتی از سن کم دور ورت شلوغ باشه اعتماد برات سخت میکشه یه عالمه آدم که میان طرفت تو نمیدونی برای چیه به خاطر خودته یا بخاطر چیزای دیگست راستش هیچ کس به دلم ننشسته اینجوری بگم بهتره

(62)

63
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>