چرا سینمای وحشت نداریم | فیلم

چرا سینمای وحشت نداریم | فیلم

چرا سینمای وحشت نداریم . چرا فیلم ژانر وحشت در ایران کم ساخته میشود, با وجود این همه موضوع برای فیلم ترسناک, خوابگاه دختران از فیلمهای ترسناک خوب بود .

(۶۰)

61
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>