نظر جالب امین زندگانی در مورد تئاتر لاکچری : تئاتر لاکچری نیاز جامعه است | فیلم

نظر جالب امین زندگانی در مورد تئاتر لاکچری : تئاتر لاکچری نیاز جامعه است | فیلم

نظر جالب امین زندگانی در مورد تئاتر لاکچری : تئاتر لاکچری نیاز جامعه است اسناد و مدارکی علیه برخی تهیه کنندگان دارم❗️ اگر نگران بایکوت شدن نباشیم حرف های بسیاری برای گفتن داریم! اتفاق بد زمانی است که طرفدار نداشته باشه

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>