فروش بمب ؛ یک عاشقانه از مرز ۴ میلیارد گذشت | فیلم

فروش بمب ؛ یک عاشقانه از مرز ۴ میلیارد گذشت | فیلم

فروش بمب ؛ یک عاشقانه از مرز ۴ میلیارد گذشت 🔸فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» در جدیدترین آمار فروش سینما با ۴ میلیارد تومان در صدر جدول فروش فیلم های جدید قرار دارد.

(۴۰)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>