درگیری حامد بهداد و ویشکا آسایش با گشت ارشاد در مارموز | فیلم

درگیری حامد بهداد و ویشکا آسایش با گشت ارشاد در مارموز | فیلم

درگیری حامد بهداد و ویشکا آسایش با گشت ارشاد در مارموز “گشت ارشاد مال بعد انتخاباته نه قبلش!” 🔻کمدی سیاسی “کمال تبریزی” طی دو هفته اکران عمومی ، نزدیک به ۲ میلیارد فروش داشته است.

(۲۷)

28
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>