امیرعلی دانایی : بعضی بازیگران تا لحظه حضور مقابل دوربین فیلمنامه را نمی خوانند | فیلم

امیرعلی دانایی : بعضی بازیگران تا لحظه حضور مقابل دوربین فیلمنامه را نمی خوانند | فیلم

امیرعلی دانایی : بعضی بازیگران تا لحظه حضور مقابل دوربین فیلمنامه را نمی خوانند او میگوید بازیگرانی را می شناسم که تا لحظه حضور مقابل دوربین فیلمنامه را نمی خوانند بعد از کلاه پهلوی نقدم کردند که چرا به تئاتر آمدی?

(۹۸)

99
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>