پیک‌نیکی که فروغ فرخزاد ، سهراب سپهری و احمد شاملو در آن حضور داشتند | فیلم

پیک‌نیکی که فروغ فرخزاد ، سهراب سپهری و احمد شاملو در آن حضور داشتند | فیلم

پیک‌نیکی که فروغ فرخزاد ، سهراب سپهری و احمد شاملو در آن حضور داشتند همچنین داریوش شایگان، و داریوش مهرجویی در آن حضور داشتند… 🔶فیلم را ابراهیم گلستان گرفته است

(۴۲)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>