مینا وحید : ما بازیگرها حتی در جمع خانوادگی هم حجاب داریم | فیلم

مینا وحید : ما بازیگرها حتی در جمع خانوادگی هم حجاب داریم | فیلم

مینا وحید : ما بازیگرها حتی در جمع خانوادگی هم حجاب داریم بخاطر اینکه ممکنه یه نفر شیطنت کنه و فیلم بگیره و منتشر کنه و در یک مراسم چهلم من حجاب داشتم کسی فیلم گرفته بود و در ده دقیقه منتشر شد

(۴۶)

47
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>