کنایه سنگین بازیگر سینما به ریحانه پارسا | فیلم

[mono_ir_video id=”985990″ qualities=”360,480,720,1080″]

کنایه سنگین بازیگر سینما به ریحانه پارسا | فیلم

کنایه سنگین بازیگر سینما به ریحانه پارسا . فکر میکنید ریحانه پارسا بازیگر خوبی نیست؟ ایشون قبلا در یک کافه کار میکرد ، هیچ مشکلی نداره کار از هر نوعیش قشنگه .

(410)

411
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>