توهین بی سابقه کاربران به فیلم جدید رضا عطاران | فیلم

[mono_ir_video id=”982282″ qualities=”360,480,720,1080″]

توهین بی سابقه کاربران به فیلم جدید رضا عطاران | فیلم

توهین بی سابقه کاربران به فیلم جدید رضا عطاران . با وجود اینکه تنها 3 روز از اکرام فیلم سینمایی خانم یایا میگذره ، حجم انتقادات تند و گاهی توهین آمیز بسیار زیاد بوده است .

(79)

80
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>