گفتگو پژمان بازغی با طرفداران عصبانی محمدرضا گلزار | فیلم

گفتگو پژمان بازغی با طرفداران عصبانی محمدرضا گلزار | فیلم

گفتگو پژمان بازغی با طرفداران عصبانی محمدرضا گلزار . من هیچوقت مستقیم درباره ی کسی صحبت نمیکنم ، آقای گلزار هم یکی از دوستان من هستند ، اما ما چیزی رو به اسم تربیت سوپراستار نداریم .

(۱۶۸)

169
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>