سکانس دیدنی فیلم سدمعبر با بازی هنرمندانه حامد بهداد | فیلم

سکانس دیدنی فیلم سدمعبر با بازی هنرمندانه حامد بهداد | فیلم

سکانس دیدنی فیلم سدمعبر با بازی هنرمندانه حامد بهداد . چرا انقدر اذیتش میکنی قاسم ؟ مگه قماربازی کردم ، از صبح تا بحال هرچی از دهنت در میاد میگی، بابا کامیون خریدم واسه کار.

(۷۵)

76
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>