گیتی قاسمی : آیا مردمی که از رفتار پانته‌آ بهرام رنجیدند حاضرند دستمزدشان را به بازیگران بدهند | فیلم

[mono_ir_video id=”979196″ qualities=”360,480,720,1080″]

گیتی قاسمی : آیا مردمی که از رفتار پانته‌آ بهرام رنجیدند حاضرند دستمزدشان را به بازیگران بدهند | فیلم

گیتی قاسمی : آیا مردمی که از رفتار پانته‌آ بهرام رنجیدند حاضرند دستمزدشان را به بازیگران بدهند پرده برداری کارگردان “خروج ممنوع” از رفتار ناشایست برخی تهیه‌کنندگان ..واقعا دولت باید پشت تئاتر وایسه

(17)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>