حرف های محسن افشانی در خصوص شخصی که ادعای امام زمانی کرده | فیلم

حرف های محسن افشانی در خصوص شخصی که ادعای امام زمانی کرده | فیلم

حرف های محسن افشانی در خصوص شخصی که ادعای امام زمانی کرده . آقا پسر نخبه و ورزشکاری که ادعا کرده امام زمان ، من کاری با خودش ندارم ، جالب برام این ۲۰-۳۰ نفری که دورش هستن اگر سربازان گمنام امام زمانن چرا صورتاشون معلومه .

(۱۴۸)

149
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>