بخشی از فیلم مستد زنبورک در گام مینور | فیلم

[mono_ir_video id=”976466″ qualities=”360,480,720,1080″]

بخشی از فیلم مستد زنبورک در گام مینور | فیلم

بخشی از فیلم مستند زنبورک در گام مینور . بعضی ها در خارج ایرانی تر میشن ، وقتی آدم آزادی داشته باشه که انتخاب کنه ممکنه ایرانی تر بشه نه اینکه فرنگی بشه .

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>