اتفاق قابل توجه در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده | فیلم

[mono_ir_video id=”974528″ qualities=”360,480,720,1080″]

اتفاق قابل توجه در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده | فیلم

اتفاق قابل توجه در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده . حضور همزمان این فیلم در دو فستیوال رده A طبق قوانین فستیوالهای جهانی رده A فیلم پذیرفته شده باید اولین پخش خود را در همان جشنواره داشته باشد.

(48)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>