محمدرضا گلزار : شعار ندیم بسته دیگه این حرفا | فیلم

محمدرضا گلزار : شعار ندیم بسته دیگه این حرفا | فیلم

محمدرضا گلزار : شعار ندیم بسته دیگه این حرفا . معلومه که میشه کاری کرد ، باید یک لیستی تهیه بشه از این عزیزان و یک سری درآمد برای انها در نظر گرفته بشه ، امیدوارم به فکر بی افتیم.

(۱۲)

13
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>