صحبت های امیر جعفری درباره ی پانته آ بهرام | فیلم

صحبت های امیر جعفری درباره ی پانته آ بهرام | فیلم

صحبت های امیر جعفری درباره ی پانته آ بهرام . من بچه بودم کارای خانم بهرام رو میدیدم ، واقعا با خانم بهرام یک رفاقت ۲۳ ساله دارم و یک ارادت خاصی به ایشون و خانوادشون دارم.

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>