محسن افشانی تلویزیون ایران رو با خاک یکسان کرد | فیلم

[mono_ir_video id=”973136″ qualities=”360,480,720,1080″]

محسن افشانی تلویزیون ایران رو با خاک یکسان کرد | فیلم

محسن افشانی تلویزیون ایران رو با خاک یکسان کرد . ما یه فوتبال اومدیم ببنیم انقدر تبلیغ پخش کرد که حالمون بهم خورد ، زیر لوگو شبکه سه هم تبلیغ زدن.

(288)

289
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>