ماجرای تصادف پژمان بازغی از زبان خودش | فیلم

ماجرای تصادف پژمان بازغی از زبان خودش | فیلم

ماجرای تصادف پژمان بازغی از زبان خودش . ما یچیزی شنیدیم که ناراحتم شدیم ، شما در تهران تصادف کردین ؟ من از شمال می اومدم به سمت تهران ، یه عابر بجای اینکه از پل بره از وسط خیابون رفت .

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>