مستند از نگاه او روایت زندگی دکتر صادقی | فیلم

مستند از نگاه او روایت زندگی دکتر صادقی | فیلم

مستند از نگاه او روایت زندگی دکتر صادقی . یک سال قبل از کودتای ۳۲ به دنیا اومدم ، در اوج تحولات اجتماعی ، پدرم صبح زود میرفت آبیدر اونجا نماز میخوند .

(۲۶)

27
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>