انگلیسی صحبت کردن ترانه علیدوستی در جشنواره ی فیلم توکیو | فیلم

انگلیسی صحبت کردن ترانه علیدوستی در جشنواره ی فیلم توکیو | فیلم

انگلیسی صحبت کردن ترانه علیدوستی در جشنواره ی فیلم توکیو . به عنوان داور سعی میکنم نام ها و کشورها رو فراموش نکنم و همه فیلم ها رو به یک چشم نگاه کنم.

(۶۴)

65
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>