واکنش جالب بهاره افشاری به سوال جنجالی | فیلم

واکنش جالب بهاره افشاری به سوال جنجالی | فیلم

واکنش جالب بهاره افشاری به سوال جنجالی . شما یک عشق واقعی رو ترجیح میدی یا ۱۰میلیارد تومان پول؟ آهان سخت شد، شما گفتی من دنبال عشق واقعی هستم ، یعنی کلا تا بحال عاشق نشدی؟

(۲۶)

27
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>